Facebook nyereményjáték szabályzat

1. A játék neve, szervezője és az adatvédelem

Jelen szabályzat vonatkozik a Gróf Buttler Borászati Zrt. 3300 Eger, Nagykőporos út 23–25. által kezelt és karbantartott https://www.facebook.com/grofbuttler/  Facebook oldalán futó nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. A játékban részt vevő személyek

§ A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

§ Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

§ Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

§ A Játékban a Gróf Buttler Borászati Zrt. dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

§ Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

§ A Játék időtartama: az aktuális játék kiírása szerint

· Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a Gróf Buttler Borászati Zrt. Facebook oldalára kikerülő játékfelhívásban foglaltaknak maximálisan eleget kell tennie. A Gróf Buttler Borászati Zrt. Facebook oldalán megjelenő nyereményjátékkal kapcsolatos bejegyzés alá hozzászólásban be kell írnia, a játékfelhívásban feltett kérdésre a helyes választ és / vagy a játékkiírásban szereplő aktivitást kell elvégeznie.

4. Nyeremények, nyertesek

§ A játék végén a résztvevők között a játékkiírásban szereplő nyereményeket sorsoljuk ki.

§ A nyeremény minden adóvonzatát a Gróf Buttler Borászati Zrt. viseli.

§ A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

§ A Játékban pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat nem adjuk ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

§ a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

§ a Megbízott nyeremény átvételével összefüggő megkeresésére 5 munkanapon belül nem válaszol;

§ bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

§ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

§ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

§ jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertesek kiválasztása

§ A díjak véletlenszerű sorsolás útján kerülnek kisorsolásra. A sorsolást a Social Winner programmal végezzük. A sorsoláson részt vesznek a 2. pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok. A Gróf Buttler Borászati Zrt. a nyertesek nevét a sorsolás után Facebook kommentben teszi közzé. Gróf Buttler Borászati Zrt. kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes nem értesül a nyereményről. Ha Gróf Buttler Borászati Zrt. nem tudja a nyertest elérni, abban az esetben az ajándékra való jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Gróf Buttler Borászati Zrt. szemben sem kártérítési, sem egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. A Gróf Buttler Borászati Zrt. vállalja, hogy a nyertesek kihirdetéséről számított 5 munkanapot vár a nyertes válaszára. Amennyiben a kapcsolatfelvétel nem történik meg, a nyertes jogosultsága elvész, és a Gróf Buttler Borászati Zrt. dönthet, hogy pótnyertest sorsol-e.

6. Nyertesek értesítése

§ A nyertesekkel Facebook kommentben, majd üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

§ Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Gróf Buttler Borászati Zrt. kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

7. Nyeremények kézbesítése

§ A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük.

§ A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Gróf Buttler Borászati Zrt.-t semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

8. A Gróf Buttler Borászati Zrt. felelőssége

§ A Gróf Buttler Borászati Zrt. kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

9. Adatkezelés és adatvédelem

9.1 Tájékoztatás

§ A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait harmadik felek részére kizárólag az adatvédelmi szabályzatban részletezett célra használjuk és csak a jelen szabályzatban megjelöltek szerint kerülnek továbbításra.

§ Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

§ Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Gróf Buttler Borászati Zrt. tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

§ Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

§ A Játék résztvevőinek adatait a Gróf Buttler Borászati Zrt. a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

9.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

§ hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Gróf Buttler Borászati Zrt. a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

§ feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Gróf Buttler Borászati Zrt. (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja.

§ feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy amennyiben nyer a Játékban, pályázatát és nevét a Gróf Buttler Borászati Zrt. Facebook oldalán a Gróf Buttler Borászati Zrt. közzétegye.

§ A Játékosok személyes adatait a Gróf Buttler Borászati Zrt. kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

10. Kizárás

§ A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

§ Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Gróf Buttler Borászati Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

11.A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Gróf Buttler Borászati Zrt. számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.

Gróf Buttler Borászat és Rendezvényközpont

A honlap további használatához a sütik használatát, valamint az adatvédelmi irányelveleket el kell fogadni. További információ>>

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás